Ustalenie serii numerów dokumentów

Najpierw w module Dokumenty kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate).

doklady

Ustawienie prefiksu i długości numeru dokumentu

Dla każdego typu dokumentu ustawimy tutaj oddzielną serię numerów.

názvy

Jak wybrać prefiks dokumentu?

To zależy tylko od Twoich nawyków księgowych. W przedrostku możesz używać liter, cyfr i zmiennych:

{Y} ... w dokumencie zostanie zastąpiony bieżącym rokiem (format 4-cyfrowy, np. 2021)

{y} ... w dokumencie zostanie zastąpiony bieżącym rokiem (format 2-cyfrowy, np. 21)

Y

Zaletą używania zmiennej {Y} jest to, że nie musisz zajmować się tworzeniem nowej serii liczb na początku roku.

Jeśli wybierzesz na przykład prefiks:

dla faktur zaliczkowych (pro forma)

FZ{Y}

, pierwsza faktura zaliczkowa z 2020 r. będzie miała numer FZ20200001, a pierwsza faktura zaliczkowa z 2021 r. będzie miała numer FZ20210001.

 

Wskazówka: nigdy nie używaj tej samej serii numerów dla różnych typów dokumentów, np. tylko przedrostka {Y}, będzie to dla ciebie mylące. Zawsze wybieraj konkretny przedrostek dla każdego typu dokumentu, np. FZ{Y}, FA{Y} itp. Jeśli nie chcesz używać liter w typie dokumentu, użyj skrótu numerycznego, np. 10{Y} dla faktur zaliczkowych, 11{ Y} dla faktur itp.

 

Uwaga: Jeśli użyjesz również liter w numerze dokumentu, nie będą one częścią symbolu zmiennej. Symbol zmienny może zawierać tylko cyfry (VS składa się z cyfr i może mieć maksymalnie 10 znaków).