Sprzątanie - ewidencja sprzątania pokoju

Moduł Sprzątanie może służyć do rejestrowania statusu sprzątania pomieszczeń i rejestrowania usterek w pokojach.

Aktywuj moduł w: Ustawienia - Sprzątanie pokoi - Aktywuj

Aktywuj moduł czyszczący

1. Ustawienia – automatyczne zmiany statusu sprzątania

Możesz ustawić automatyczne zmiany statusu sprzątania na „niesprzątany” w dniu wyjazdu gościa i ewentualnie każdego ranka dla zajętych pokoi:

Ustaw sprzątanie pokoju

2. Stan sprzątania

Jeśli masz aktywny moduł Sprzątanie, zobaczysz ikonę stanu sprzątania obok pokoju w Kalendarzu rezerwacji.

Szary kolor ikony oznacza uporządkowany pokój, czerwony kolor nieporządek.

Możesz zmienić stan sprzątania, klikając ikonę.

Stan czyszczenia

3. Stan wady - usterki w pokoju

Jeśli masz aktywny moduł Sprzątanie, możesz również zarejestrować usterki w pokojach w module.

Kliknij ikonę sprzątania lub defektów obok pokoju, aby wyświetlić moduł Sprzątanie.

W zakładce Wady możesz ustawić stan usterek w pokoju oraz uzupełnić opis zarejestrowanych usterek.

Stan defektów

4. Ustawianie uprawnień użytkownika

Możesz ustawić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników Trevlix do modułu Sprzątanie (brak uprawnień, pokaż, edytuj).

Ustawienia - Użytkownicy - prawa użytkownika

ustawianie uprawnień czyszczenia modułu